Post grau

TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ AUDIOVISUAL I GRAVACIÓ D'UNA SEQÜÈNCIA. Ferran Audi.

Inici: del 10 al 14 de juliol

Horari: 17:00h a 20:00h.

Preu:  180€  .

Descomptes: 10% exalumnes / 10% Carnet Jove / 10% Membre de AADPC

 

Per actrius actors, alumnes de postgrau i/o titulació similar

Formació pràctica per aprendre a adequar les tècniques d’interpretació al  llenguatge audiovisual, amb la gravació final del resultat.Es treballarà a partir d’una seqüència o escena a escollir per l’alumne o a suggeriment del professor. Les seqüències seran de màxim dues persones.

Tots els alumnes hauran de portar memoritzat un monòleg d’un màxim de tres minuts per al primer dia de classe. El monòleg pot ser en  anglès , francès, català o en castellà, a partir d’un text o pel·lícula contemporanis. Els personatges escollits per l’alumne no poden superar la seva edat real en més de cinc anys.

OBJECTIUS

Aprendre a analitzar el text,  la situació, el context d’una escena dins de les necessitats tècniques especifiques de l’audiovisual.

Dominar els elements artístics i tècnics per a una interpretació eficaç i creativa.

Treballar la relació íntima que es pot produir entre la càmera i l’actor, entre els actors a la seqüència.

Conèixer el llenguatge del director/a i comprendre les seves indicacions

Formació pràctica i gravació final de la seqüència treballada.

Obtenir una gravació de qualitat per a la promoció personal.

VIDEOS 

 

POSTGRAU EN DIRECCIÓ, PRODUCCIÓ I ENTORN PROFESSIONAL TEATRAL

Descripció general del postgrau:

Molt sovint quan els actors acaben la seva formació actoral a les escoles de teatre es troben amb la necessitat d’haver de tirar endavant els seus propis projectes per introduir-se en el món professional. Aquest postgrau justament ofereix els coneixements artístics, tècnics i de producció teatrals necessaris per poder-ho fer. El postgrau s’estructura en tres grans mòduls: el d’escenificació i direcció  on s’aprendrà a elaborar un projecte artístic i es posarà en pràctica, el de producció, on s’aprendrà tot el necessari per crear una companyia pròpia, i el d’entorn professional on set especialistes oferiran una masterclass de la seva matèria per aprofundir en els temes més tècnics.

A/ Curs de Producció: Creem una nova companyia.

B/ Curs de Direcció Teatral i entorn professional.

 

A/ Producció: Creem una nova companyia

 • Professora: Marta Aran. 
 • Durada:

Del 20 d'octubre al 23 de febrer  dimarts de 18 hores a 20 hores  36 h. (9 sessions de classe i 7 màster class  Entorn professional).

 • Preu :  320 euros (exalumnes CTB 290)

1r pagament el 10 d'octubre 120 euros.

2n pagament el 10 novembre 100 euros.

3r pagament el 10 de desembre 100 euros.

Pels alumnes que realitzin els dos cursos A+B el preu és de 800 euros, pels exalumnes 760.

 • Descripció:

Postgrau adreçat a professionals que necessitin les estratègies bàsiques per endinsar-se en el món laboral a través dels seus propis projectes. Al llarg del curs veurem tots els aspectes a tenir en compte per desenvolupar una producció i farem una anàlisi del mercat laboral vigent, tant de les companyies independents com de les sales i productores teatrals.
Aquest curs us  donarà les eines per començar, des d’un punt de vista pràctic i realista, el vostre camí com a companyia teatral.

 • Objectius generals:

• Treballar la tipologia i el funcionament intern de diverses companyies i definir quina seria la més adient per la nostra iniciativa.
• Assolir els conceptes bàsics a l’hora d’elaborar un dossier per a una producció.
• Elaborar un dossier i una nota de premsa per un espectacle.
• Aplicar eines bàsiques de distribució i comunicació.
• Estructurar un pressupost a l’hora de demanar una subvenció o un premi.
• Treballar conceptes a tenir en compte quan hem de negociar amb una sala. (Taquillatge, descomptes, etc.).

 • Metodologia:


Es treballarà a partir de projectes reals o imaginaris amb la finalitat de  posar en pràctica  els coneixements assolits en les sessions. El procés ha de finalitzar en un treball del projectes desenvolupats.

 

Màsters Class
27 octubre Drets d'autor: pendent confirmació
3 novembre il·luminació: Raimon Rius
10 novembre Escenografia i vestuari: Sebastià Brosa

15 desembre Audiovisual aplicat al teatre :Alex Serrano

19 gener Distribució:flyhard
26 gener Comunicació: Anna Aurich
9 febrer Espai Sonor: Damian Bazir
 • Requisits d'admissió:

Presentar currículum (ex alumnes no és necessari).

 B/ Curs de Direcció Teatral i entorn professional.

Professora: Alícia Gorina. 

Durada: Del 15 octubre al 23 febrer dijous de 17h a 20h  Entorn professional : 7 màster class dimarts de 18h a 20h  27 octubre 3 / 10 novembre 15 desembre 19 /26 gener i 9 febrer. 

65 hores  en tres blocs: Bloc 1: Escenificació, 24 hores. Bloc 2: Pràctiques de direcció, 27 hores Bloc 3: 14 hores de entorn professional.

Preu: 620 euros ( exalmnes CTB 590 ).

1r pagament 10 d'octubre 220 euros,

2n pagament 10 de novembre 200 euros.

3r pagament 10 de desembre 200 euros.

Pels alumnes que realitzin els dos cursos A+B el preu és de 800 euros, pels exalumnes 760.

Descripció:

Aquest postgrau ofereix un conjunt de coneixements tant teòrics com pràctics per endinsar-se en el terreny de la direcció teatral i adquirir les eines artístiques necessàries per aixecar un espectacle des d’aquesta disciplina. En la primera part del curs s’analitzaran els conceptes que formen part d’un procés d’escenificació per acabar elaborant un projecte propi. En la segona part del curs s’aixecarà el text segons la proposta d’escenificació elaborada per adquirir coneixements de la pràctica escènica i de la direcció d’actors.

Objectius:

Objectius generals:

 • Conèixer la feina del director teatral.
 • Adquirir els conceptes del llenguatge escènic.
 • Saber reconèixer diferents estils de direcció per reconèixer el propi estil.
 • Aprendre a establir una comunicació clara i concreta amb l’equip artístic i els actors.
 • Treballar el vocabulari de la direcció teatral i de la d’actors.

 

Objectius específics del bloc 1:

 • Conèixer els conceptes d’un procés d’escenificació.
 • Elaborar i defensar una proposta de direcció.

Objectius específics del bloc 2:

 • Aprendre a preparar les sessions d’assaig.
 • Desenvolupar la capacitat de treure conclusions.
 • Treballar els mecanismes que es posen en funcionament en un procés de direcció d’actors.

 Metodologia:

Es treballarà a partir d’un text comú per tots els alumnes que permetrà arribar a tocar tots els conceptes i que serà prou obert perquè cadascú dels alumnes pugui crear els seu propi projecte personal.

A les classes de direcció d’actors s’haurà de posar en escena una part del text escollida per l’alumne.

Treball bloc 1:

Presentació per escrit del projecte artístic elaborat al llarg del postgrau, i la seva exposició oral l’últim dia de classe.

Treball bloc 2:

Avaluació contínua de la pràctica i valoració del resultat escènic final.

Màsters Class
27 octubre Drets d'autor: pendent confirmació
3 novembre il·luminació: Raimon Rius
10 novembre Escenografia i vestuari: Sebastià Brosa

15 desembre Audiovisual aplicat al teatre :Alex Serrano

19 gener Distribució:flyhard
26 gener Comunicació: Anna Aurich
9 febrer Espai Sonor: Damian Bazir
 • Requisits d'admissió:

Presentar currículum (ex alumnes no és necessari).