Escola d'adults

ESCOLA D'ADULTS - ESCOLA LLIURE 2021-2022

ESCOLA LLIURE/ESCOLA D'ADULTS té un caràcter particular. Queda definida dins de la diversitat pedagògica i la llibertat de tria de l'alumne segons les seves necessitats, solucionant demandes concretes com poden ser:

· Facilitar el primer contacte de l’alumne amb el món del teatre.

· Atendre alumnes amb limitacions horàries.

· Ampliar el treball d’una determinada disciplina permetent al professor assolir diferents nivells d’ensenyament  dins de la seva àrea.

· Reciclatge d’actors professionals.

· Ser laboratori d’investigació.

· Completar la formació de professionals d’altres àmbits com la dansa o la música.

 

 FULL D'INSCRIPCIÓ

COACHING.

Jordi Godall

Inici: 15  d'octubre  al 31 de maig. Matrícula oberta.

Horari: divendres 16h a 19h

Preu: Preu total del curs 820€ ,si es paga de cop -10% de descompte 720€ / Pagament bimensual: Octubre + novembre = 200€; desembre + gener= 175€, Febrer + març= 230€, Abril+ maig = 230€

Descomptes:  sobre el preu bimensual  (els descomptes no son acumulables) : 5% exalumnes / 5% Carnet Jove / 5% Membre de AADP / 5%carnet biblioteques.  

FULL D'INSCRIPCIÓ

*Indicat per treballar els concrets i necessitats de cada alumne d’una manera personalitzada.

 

LABORATORI D'INTERPRETACIÓ.  Taller adreçat a actors i estudiants d’interpretació entre 17 i 21 anys.

 Alberto Díaz

Inici: 15 d'octubre al 3 de juny.

Horari: Divendres  17:30h a 19:30h.

Preu: Preu total del curs 540€ ,si es paga de cop -10% de descompte 486€ / Pagament bimensual 135€ 

El preu d’inscripció en concepte de matrícula per als nous alumnes és de 25 euros (vàlid 4 anys), que s’abonaran sumades a l’import total del curs o cursos escollits.

Descomptes:  sobre el preu bimensual  (els descomptes no son acumulables) : 5% exalumnes / 5% Carnet Jove / 5% Membre de AADP / 5%carnet biblioteques.

Un espai d’experimentació teatral on provarem diversos mètodes d’entrenament actoral, amb l’objectiu d’assentar un bona base tècnica per als intèrprets o obrir noves vies expressives, noves maneres d’encarar la recerca de la mateixa veritat i autenticitat de l’escena, apostant per un actor creatiu, obert, dinàmic i compromès.

El laboratori acabarà amb una mostra on esposaran en escena textos teatrals o es confrontaran amb el públic materials creats pels alumnes.

FULL D'INSCRIPCIÓ

VIDEO