Escola d'adults

ESCOLA D'ADULTS - ESCOLA LLIURE 2020-2021

ESCOLA LLIURE/ESCOLA D'ADULTS té un caràcter particular. Queda definida dins de la diversitat pedagògica i la llibertat de tria de l'alumne segons les seves necessitats, solucionant demandes concretes com poden ser:

· Facilitar el primer contacte de l’alumne amb el món del teatre.

· Atendre alumnes amb limitacions horàries.

· Ampliar el treball d’una determinada disciplina permetent al professor assolir diferents nivells d’ensenyament  dins de la seva àrea.

· Reciclatge d’actors professionals.

· Ser laboratori d’investigació.

· Completar la formació de professionals d’altres àmbits com la dansa o la música.

 

 FULL D'INSCRIPCIÓ

INICIACIÓ A LA INTERPRETACIÓ.

Màrius Hernández

Inici:   dimecres 16 d'octubre finalitza 27 de maig 2019. Matrícula oberta.

Horari: Dimecres de 18h a 20h

Preu: Preu total del curs 580€ ,si es paga de cop -5% de descompte 550€ / Pagament bimensual  4 quotes de 145€,  1r quota al iniciar el curs. 

 

FULL D'INSCRIPCIÓ


* Curs d'iniciació a la interpretació. A partir d'exercicis d'improvisació ens aproparem a la feina de l'actor.

Treballarem conceptes útils a l'hora de pujar damunt l'escenari o estar davant la càmera com són l'escolta, la

implicació o el joc.

 VIDEO _Màrius Hernández

 

 

GEST

Jaume Sangrà

Inici:  Dijous 17 d'octubre finalitza 30 de maig . Matrícula oberta.

Horari: dijous 18h a 20h

Preu: Preu total del curs 580€ ,si es paga de cop -5% de descompte 550€ / Pagament  bimensual , 4 quotes de 145€ : 1r Quota inici del curs 145

FULL D'INSCRIPCIÓ

 Cada dia, de manera conscient o inconscient, ens servim del llenguatge gestual per comunicar-nos amb el món; no ens en podem desvincular, ens pertany, i per això l’escenari ens n’exigeix el seu domini. A través de diferents situacions dramàtiques, des del joc i exploració física, descobrirem l’origen de cada gest i aprendrem a convertir aquest gest quotidià en gest teatral, intencionat, clarament expressiu.

 

 

COACHING.

Jordi Godall

Inici: 16  d'octubre  al 31 de maig. Matrícula oberta.

Horari: divendres 16h a 19h

Preu: Preu total del curs 820€ ,si es paga de cop -10% de descompte 720€ / Pagament bimensual 205€ 

 

Descomptes:  sobre el preu bimensual  (els descomptes no son acumulables) : 10% exalumnes / 5% Carnet Jove / 5% Membre de AADP / 5%carnet biblioteques.  

FULL D'INSCRIPCIÓ

*Indicat per treballar els concrets i necessitats de cada alumne d’una manera personalitzada.

 

LABORATORI D'INTERPRETACIÓ.  Taller adreçat a actors i estudiants d’interpretació entre 17 i 21 anys.

 Alberto Díaz

Inici: 16 d'octubre al 1 de juny.

Horari: Divendres  17:30h a 19:30h.

Preu: Preu total del curs 540€ ,si es paga de cop -10% de descompte 486€ / Pagament bimensual 135€ 

El preu d’inscripció en concepte de matrícula per als nous alumnes és de 25 euros (vàlid 4 anys), que s’abonaran sumades a l’import total del curs o cursos escollits.

Descomptes:  sobre el preu bimensual  (els descomptes no son acumulables) : 5% exalumnes / 5% Carnet Jove / 5% Membre de AADP / 5%carnet biblioteques.

Un espai d’experimentació teatral on provarem diversos mètodes d’entrenament actoral, amb l’objectiu d’assentar un bona base tècnica per als intèrprets o obrir noves vies expressives, noves maneres d’encarar la recerca de la mateixa veritat i autenticitat de l’escena, apostant per un actor creatiu, obert, dinàmic i compromès.

El laboratori acabarà amb una mostra on esposaran en escena textos teatrals o es confrontaran amb el públic materials creats pels alumnes.

FULL D'INSCRIPCIÓ

VIDEO