Històric de tallers

  1. 01/03/2017
    TALLER 3.1. curs 2015-2016 LA MORT DE DANTON, de Georg Büchener
  2. 01/03/2017
    TALLER 2.2 UN DELS ÚLTIMS VESPRES DE CARNAVAL, de Carlo Goldoni.
  3. 01/03/2017
    Curs 3.1 UNA HISTÔRIA CATALANA, de Jordi Casanovas. 11, 12, 13 de juny 2016 Dissabte 18h i 21:30h / Diumenge 17h i 20h / Dilluns 20h.   Direcció: Marc Angelet Ajudant de direcció: Berta Ferre …