Pla pedagògic

El Col·legi de Teatre de Barcelona es defineix pedagògicament per ser una proposta oberta en el camp de la formació actors per teatre cinema i televisió ja que és una escola plural pensada per impartir els diferents mètodes teatrals i amb la voluntat d’incorporar noves tendències.

El pla de formació consta de quatre grans troncals: tècniques d’interpretació, tècniques de veu, tècniques de cos i teoria escènica, on s’apliquen diferents metodologies de treball: Lecoq, Uta Hagen, Decroux, Mamet, Grotowski, Stanislavski, etc, com també diferents disciplines: lectura i anàlisi de text, improvisació, joc, creació, drama, comèdia, tècniques de respiració, fonètica, ressonàncies, anàlisi del moviment, consciència corporal, dansa, aikido, energia i d’altres.

Per consultar les NOFC (Normes d'organització i funcionament del centre) , el PEC (Projecte educatiu de centre) i el Pla de Convivencia., Pla d'actuació per al curs 2021-2022 en el marc de la pandèmia (Mesures), Comunicat desembre 2021. Per més informació, podeu adreçar-vos a secretaria del centre.

 

Estudis professionals:

  • Cicle formatiu de grau superior en tècniques d'actuació teatral. Reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Formació professional de l'actor per teatre i audiovisual.

Hores de formació: 2.000h (1.835 al centre i 165 de pràctiques externes)
+ 350h (curs d'especialització en teatre contemporani que ofereix el Col·legi)
Període lectiu: de setembre a ju
Horari: de dilluns a divendres, de 9h a 14h.  Més informac

  • Estudis professionals / entrenament actoral

Altres ofertas formatives:

  • Escola d'adults / escola lliure
  • Cursos per a joves
  • Intensius d'estiu
  • Post grau