Introducció

Col·legi: “Entitat o persona moral que és creada generalment per motius professionals o d’estudi, constituïda per un grup de persones amb característiques i interessos comuns i sotmeses a un mateix reglament” Diccionari General de la Llengua Catalana. Pompeu Fabra.