Residència d'un espectacle

Teatre de Sant Andreu
10/10/2017

Residència d'un espectacle al Casal C. de Sant Andreu de Palomar Casal Catòlic de Sant Andreu. C/ Pons i Gallarza 58 . 08030 Barcelona (Necessites javascript per veure aquest correu-e) Tel:933 453 001 / 627 077 068

 

El caràcter de les residències es centra en l’assaig i les representacions d’un espectacle, enfocat a les arts escèniques on oferim l’espai del teatre i els recursos tècnics necessaris per a l’assaig i les representacions del seu projecte cultural.

 El Casal es compromet a:

 Tenir cura del manteniment de l’escenografia, l’utillatge i els estris de la Companyia.

  1. Mantenir les instal·lacions netes i en bon estat.
  2. Cedir el material propi i disponible d’il·luminació i so per als assajos. No s’inclouen instruments musicals.
  3. Dret a suspendre l’activitat a causa de problemes de força major.
  4. Posar a disposició de la companyia un assessorament tècnic (so i llums) durant el muntatge, assaig general i representació, en el cas que es demani.
  5. Oferir assessorament i suport en el disseny i la difusió de l’espectacle.

 La Companyia que accepta formar part de la residència haurà de comprometre’s a les següents condicions:

 Presentar una descripció del Projecte artístic amb un calendari orientatiu on hi constin el període de la residència i els horaris d’assaig.

  1. Proporcionar l’escenografia, els instruments, l’utillatge, el vestuari i tots els estris necessaris per als assajos i les representacions.
  2. Mantenir en bones condicions els espais al seu càrrec.
  3. Deixar la sala en les mateixes condicions que les trobades a l’inici de l’activitat. Si desapareix o es produeix qualsevol desperfecte en l’activitat, la Cia. serà la responsable i n’haurà d’assumir els costos.
  4. Tenir personal tècnic propi per a fer el muntatge i les representacions. En cas de no tenir-ne, el Casal oferirà aquest personal i la despesa serà assumida per la pròpia Cia.
  5. Incloure la imatge corporativa del Casal en qualsevol publicitat referent a l’espectacle durant la seva residència al centre.

 Les condicions generals que s’ofereixen són les següents:

 -          La durada serà negociada amb el Casal, tenint en compte els horaris i els espais disponibles.

-          A banda de l’espai de l’espai del teatre, el Casal disposa d’altres espais d’assaig.

-          Estrena de l’espectacle o, en el cas de ser un projecte ja estrenat, representacions al Teatre del Casal amb capacitat per a 280 espectadors.

-          El cost d’aquestes residències serà negociat per a cada projecte presentat.

-          Per a les representacions amb públic es negociarà el repartiment (en %) de la taquilla.

 En el cas d’incompliment de les bases d’aquest acord, el Casal es reserva suspendre la relació acordada amb la Companyia i demanarà el pagament de l’import corresponent al temps d’assaig al Casal, segons la tarifa establerta per al lloguer dels espais, sense dret a reclamació.

Arxivat a: Altres notícies